Servei de Detecció Precoç de Trastorns del Neurodesenvolupament (SeDeP)

TDAH Vallés és un Centre de dia de Salut Mental, especialitzat en els Trastorns del Neurodesenvolupament i compromesos amb l’atenció individualitzada de l’afectat, l’acompanyament familiar i l’assessorament i formació de professionals.

Servei de Detecció Precoç (SeDeP) de Trastorns del Neurodesenvolupament

 • Servei de Detecció Precoç de Trastorns del Neurodesenvolupament a l’Àmbit Rural. Es tracta d’un nou model de detecció basat en l’ús de proves diagnòstiques informatitzades.
 • Els psicòlegs especialitzats es desplaçaran al centre, realitzaran les proves informatitzades, es farà una devolució dels resultats i les orientacions professionals més adequades.
 • Un dels pilars serà la coordinació amb l’escola i xarxes públiques implicades (CSMIJ, EAP i especialistes del centre)

Objectius del SeDeP

 • La nostre premisa és detectar, informar i empoderar a afectats i famílies.
 • Identificar a totes aquelles persones afectades per trastorns del neurodesenvolupament.
 • Atendre les famílies i centres educatius amb persones afectades de trastorns del neurodesenvolupament.
 • Coordinació amb la xarxa de professionals que permeti una atenció continuada dels afectats.

Instruments d’Avaluació per la detecció precoç

 • B-GAZE És un instrument que indica la probabilitat de que un nen presenti un diagnòstic de Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH).
 • PROLEXIA Detecció precoç de casos potencials de dislèxia i ajuda al seu diagnòstic diferencial.
 • NEUREKALAB Bateria de test digitals que permet detectar de manera precoç els primers signes d’alerta de les dificultats de l’aprenentatge.
 • SENA Detecció d’un ampli espectre de problemes emocionals i de conducta.

Passos a seguir

 1. Detecció de les dificultats Els professionals del centre detectaran els alumnes amb més dificultats.
 2. Informar a TDAH Vallés A través de les diferents vies de contacte.
 3. Activació del servei SeDeP Els professionals es desplaçaran al centre per administrar les proves.
 4. Elaboració dels informes.
 5. Devolució de l’informe Devolució dels resultats, recursos d’interès i centres de derivació.
 6. Seguiment Coordinació amb la família i centre per acompanyar i orientar.

Contacte

E-mail sedep@tdahvalles.org
Telèfon mòvil 620363250
Telèfon fixe 937274605
Carrer del Convent, 36, 08202 Sabadell